Senator Bill White – Past Legislation

Senator Bill White Currently has no Past Legislation with the Missouri Senate.


Missouri House of Representatives Past Legislation:
2018 Session:

99th General Assembly, 2nd Regular Session
2017 Session:
99th General Assembly, 1st Regular Session
2016 Session:
98th General Assembly, 2nd Regular Session
2015 Session:
98th General Assembly, 1st Regular Session
2014 Session:
97th General Assembly, 2nd Regular Session
2013 Session:
97th General Assembly, 1st Regular Session
2012 Session:
96th General Assembly, 2nd Regular Session
2011 Session:
96th General Assembly, 1st Extraordinary Session
96th General Assembly, 1st Regular Session